ಪಿಪಿ ಯು-ಚಾನೆಲ್

  • PP U-channel

    ಪಿಪಿ ಯು-ಚಾನೆಲ್

    ಗಾತ್ರಗಳು: 40mm × 40mm × 40mm; 50mm × 50mm × 50mm; 60mm × 40mm × 60mm; 70mm × 50mm × 70mm; 80mm × 40mm × 80mm; 100mm × 50mm × 100mm; 44mm × 84mm × 44mm; 50mm × 63mm × 50mm; 50mm × 100mm × 50mm

    ಉದ್ದ: < 8000mm

    ಬಣ್ಣಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಬೂದು (RAL7032), ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳು.